Cookies

Vitajte na našich stránkach, na stránkach spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., člena skupiny Tendam.   

  

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie týkajúce sa zaobchádzania so súbormi cookies užívateľov, prehliadajúcich si naše stránky. Cieľom je zverejnenie postupov pri spracovaní údajov získaných cez súbory cookies, ktoré nám poskytujete prostredníctvom zariadenia používaného na prehliadanie webových stránok vo vlastníctve spoločnosti Spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s., so sídlom na Švabinského 21, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo:  3817/B, IČO 36 281 174 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ"). 

 

Prevádzkovateľ webových stránok je aj Správca osobných údajov zozbieraných v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 679/2016 a ďalších právnych predpisov vo veci ochrany osobných údajov a používaním súborov cookie nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje. Tieto zásady používania súborov cookies musia byť v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s. , ktorých tvoria neoddeliteľnú súčasť.  

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o používaní a správe súborov cookies, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické 
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu pošlite nám email na: gdpr@dcholding.sk 

Čo sú to cookies?

Súbory cookies predstavujú malé množstvo dát, textové súboryktoré www server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkouTen ich potom uloží do zariadenia užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve tej istej webovej stránky, prehliadač tieto dáta spätne posiela serveru stránky. Pri ďalšej návšteve danej webovej stránky internetový prehliadač opäť načíta uložené súbory cookiesCookies neznamenajú pre počítač žiadne nebezpečenstvo, pretože sú v textovom alebo podobnom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom 

 

Aj vďaka nim sa 

  • ukladajú predvoľby bezpečného vyhľadávania,  
  • zobrazuje sa presne cielená reklama,  
  • môžete sledovať počet návštevníkov na stránke alebo  
  • si môžete zjednodušiť registráciu do nových služieb, či ochrániť vaše údaje. 

Všetci návštevníci našich webových stránok majú možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby sami spravovali súbory cookies (prijatie alebo odmietnutie) alebo boli upozornení, ak bol odoslaný súbor cookie. Naše webové stránky boli programované tak, že každé odinštalovanie cookies môže negatívne ovplyvniť fungovanie webovej stránky a neumožní plne využitie webovej stránky v plnej miere. Používame aj iné ako technické súbory cookie, tzv. cookies pre profiláciu, ktoré je možné deaktivovať bez obmedzenia funkčnosti prehliadania webovej stránky. 

 

Zásady používania súborov cookies stanovujú predovšetkým použitie, ktoré je obmedzené výlučne na špecifické situácie a ciele; zhromažďovanie informovaných súhlasov návštevníkov stránky prostredníctvom informačného banneru, ktorý sa v prípade potreby zobrazí pri prvej návšteve webu. Webové stránky môžu obsahovať odkazy aj na iné webové stránky. DESING CONTROL HOLDING, a.s nemá prehľad o cookies na iných webových stránkach, ktoré nie sú v jej vlastníctve a ktorých sa netýkajú tieto Zásady používania súborov cookies. 

Aký je účel cookies? 

Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode (e-shop) alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov ako sú mená, adresy, heslá alebo čísla kreditných kariet. Iné druhy cookies zabezpečujú niektoré základné funkcie súčasných webov.  

B. Aké cookies využívame?

Spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s. používa na svojich webových stránkach nasledovné typy súborov cookies:

a) nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, sú ale nevyhnutné pre základnú prevádzku našej webovej stránky. Patria sem napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do svojho konta. Bez týchto cookies nie je možné zabezpečovať riadnu prevádzku našej stránky. Pokiaľ nechcete, aby sa tieto cookies ukladali, zmeňte si nastavenia prehliadača.

b) analytické cookies - Tieto súbory cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku a slúžia na zlepšovanie a zjednodušenie užívateľského rozhrania stránky.

C. Za akým účelom cookies využívame?

Súbory cookies umožňujú našej webovej stránke rozpoznať Vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o Vás a Vašich aktivitách vykonaných počas pripojenia na našu webovú stránku. 

Aká je životnosť súhlasu so súbormi cookies? 

Rôzne typy cookies môžu mať rôzne dlhú životnosť. Rozdeľujeme ich na dočasné a trvalé. Pričom dočasné cookies, tzv. session cookies sa vymažú a zmiznú zo zariadenia, ak užívateľ opustí stránku a zatvorí webový prehliadač. 

Zatiaľ čo trvalé cookies sú súbory, ktoré zostanú v zariadení aj potom, čo užívateľ opustil stránku. Tieto súbory zmiznú iba vtedy, ak ich vymaže sám užívateľ alebo skončí ich doba životnosti. Stránky Prevádzkovateľa používajú obidva typy cookies, dočasné aj trvalé, aby umožnili svojim návštevníkom zobrazovať preferencie, ktoré si raz nastavili, aj pri ich ďalších návštevách stránky.  

Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní. V tabuľke uvedenej nižšie návštevník môže pri každom type cookies rozpoznať, či ide o súbor dočasný alebo trvalý. 

Prevádzkovateľ má právo aktualizovať obsah tejto stránky, preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov.  

 
Posledná aktualizácia: 27. 02. 2021