Zásady používania súborov cookies

Vitajte na našich stránkach, na stránkach spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., člena skupiny Tendam.

V tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie týkajúce sa zaobchádzania so súbormi cookies užívateľov, prehliadajúcich si naše stránky. Cieľom je zverejnenie postupov pri spracovaní údajov získaných cez súbory cookies, ktoré nám poskytujete prostredníctvom zariadenia používaného na prehliadanie webových stránok vo vlastníctve spoločnosti Spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s., so sídlom na Švabinského 21, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3817/B, IČO 36 281 174 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ webových stránok je aj Správca osobných údajov zozbieraných v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 679/2016 a ďalších právnych predpisov vo veci ochrany osobných údajov a používaním súborov cookie nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje. Tieto zásady používania súborov cookies musia byť v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s. , ktorých tvoria neoddeliteľnú súčasť.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o používaní a správe súborov cookies, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu pošlite nám email na: gdpr@dcholding.sk.

Všeobecné informácie o používaní súborov cookies

Súbory cookies predstavujú malé množstvo dát, textové súbory, ktoré www server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou. Ten ich potom uloží do zariadenia užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve tej istej webovej stránky, prehliadač tieto dáta spätne posiela serveru stránky. Pri ďalšej návšteve danej webovej stránky internetový prehliadač opäť načíta uložené súbory cookies. Cookies neznamenajú pre zariadenie (počítač, smartfón, tablet a i.) žiadne nebezpečenstvo, pretože sú v textovom alebo podobnom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad zariadením.

Aj vďaka nim sa:

 • ukladajú predvoľby bezpečného vyhľadávania,
 • zobrazuje sa presne cielená reklama,
 • môžete sledovať počet návštevníkov na stránke alebo
 • si môžete zjednodušiť registráciu do nových služieb, či ochrániť vaše údaje.

Všetci návštevníci našich webových stránok majú možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby sami spravovali súbory cookies (prijatie alebo odmietnutie) alebo boli upozornení, ak bol odoslaný súbor cookie. Naše webové stránky boli programované tak, že každé odinštalovanie cookies môže negatívne ovplyvniť fungovanie webovej stránky a neumožní plne využitie webovej stránky v plnej miere. Používame aj iné ako technické súbory cookie, tzv. cookies pre profiláciu, ktoré je možné deaktivovať bez obmedzenia funkčnosti prehliadania webovej stránky.

Zásady používania súborov cookies stanovujú predovšetkým použitie, ktoré je obmedzené výlučne na špecifické situácie a ciele; zhromažďovanie informovaných súhlasov návštevníkov stránky prostredníctvom informačného banneru, ktorý sa v prípade potreby zobrazí pri prvej návšteve webu. Webové stránky môžu obsahovať odkazy aj na iné webové stránky. DESING CONTROL HOLDING, a.s nemá prehľad o cookies na iných webových stránkach, ktoré nie sú v jej vlastníctve a ktorých sa netýkajú tieto Zásady používania súborov cookies.

Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode (e-shop) alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov ako sú mená, adresy, heslá alebo čísla kreditných kariet. Iné druhy cookies zabezpečujú niektoré základné funkcie súčasných webov.

Súbory cookies možno rozdeliť do viacerých kategórií podľa:

 • Relácie:
  • Dočasné
  • Trvalé
 • Obsahu:
  • "technické" cookies
  • cookies "pre profiláciu"
 • Vlastníka:
  • Cookies Prevádzkovateľa
  • Cookies tretích strán
 • Osobných údajov:
  • Cookies, ktoré sú osobnými údajmi
  • Cookies, ktoré nie sú osobnými údajmi
 • Účelu:
  • Základné cookies (Predvoľby a Zabezpečenie)
   • Požadované alebo nevyhnutné pre stránky s prihlasovaním
   • Zapamätanie prihlasovacích údajov a zjednodušenie prihlasovania
   • Zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy
  • Funkčné cookies (Procesy a Analytics)
   • Analýza využívania sídla za účelom poskytovanie prispôsobeného (personalizovaného) obsahu
   • Analýza s cieľom optimalizovať funkčnosť
   • Umožniť tretím stranám zdieľanie na sociálnych sieťach
   • Zabezpečiť aby sa webová stránka zobrazovala konzistentne
  • Reklamné cookies (Inzercia a Stav inzercie)
   • Poskytovať ponuky alebo reklamy založené na záujmoch
   • Umožniť tretím stranám, aby poskytovali reklamy založené na záujmoch aj na iných stránkach ako tohto poskytovateľa
   • Umožniť zdieľať stránky so sociálnymi sieťami
Aké sú technické cookies?

Technické (Požadované) cookies sa používajú výlučne na prenos komunikácie na internete v nevyhnutne potrebnej miere pre poskytnutie služby požadovanej návštevníkom stránky. Tento druh súborov cookies nevyužívame na iné účely, iba na optimalizovanie užívateľskej skúsenosti. Tento druh súborov cookies je potrebný na samotné fungovanie webových stránok a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webových stránok, preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Napríklad, ak ste si na niektorej z našich stránok už personalizovali a chcete, aby sa vám toto nastavenie zobrazilo pri ďalšej návšteve stránky, tak prostredníctvom príslušného súboru cookie vám vieme tento komfort zabezpečiť. Pre inštaláciu technických cookies, nie je potrebné žiadať predbežný súhlas návštevníka stránky.

Technické cookies sa delia sa na:

 • Cookies pre navigáciu, čiže session cookies, ktoré zabezpečujú bežné prehliadanie a využívanie webovej stránky. Patria sem napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú identifikáciu pri prihlasovaní sa do vyhradených zón stránky, napr. Vernostný program, nákupný košík. Bez týchto cookies nie je možné zabezpečovať riadnu prevádzku našej stránky. Pokiaľ nechcete, aby sa tieto cookies ukladali, je potrebné aby ste si zmenili nastavenia prehliadača.
 • Analytické cookies, ktoré zbierajú agregované informácie o počte návštevníkov a ich správaní na stránke; napr. návštevnosť webovej stránky, identifikácia pôvodu návštevy a tiež zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku a slúžia na zlepšovanie a zjednodušenie užívateľského rozhrania stránky. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webových stránok.
 • Štatistické cookies nám pomáhajú, aby sme lepšie pochopili, ako s vami komunikovať prostredníctvom zberu a hlásení informácií anonymne.
 • Funkčné cookies alebo preferencie, umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsobom správania webovej stránky, jej výzoru (napr. jazyk, región, užívateľské meno, obľúbené dokumenty) a využívajú sa za účelom zlepšenia užívateľského komfortu.
Aké sú cookies ktoré zbierajú osobné údaje?

Niektoré druhy cookies predstavujú osobné údaje užívateľa (návštevníka) webovej stránky, napr. pre identifikáciu konkrétneho zariadenia alebo konkrétneho užívateľa webovej stránky (najčastejšie to sú marketingové alebo reklamné cookies). Vtedy sa cookies považujú za online identifikátory, pretože prevádzkovateľ prostredníctvom nich zhromažďuje osobné údaje o konkrétnej osobe.

Cookies, ktoré nemajú schopnosť identifikovať užívateľa webovej stránky, nie sú online identifikátormi (napr. tzv. technické cookies, ktoré sú potrebné pre správne zobrazenie a fungovanie webovej stránky).

Cookies, ktoré sú osobnými údajmi

GDPR sa vzťahuje len na také súbory cookies, ktoré sú schopné zbierať osobné údaje o užívateľovi webovej stránky (napr. spomínané marketingové alebo reklamné cookies). V takomto prípade môžu byť cookies získavané na základe právneho titulu, ktorým je:

 • výslovný súhlas užívateľa webovej stránky,
 • plnenie zmluvy alebo
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa.

To znamená, že získať súhlas užívateľa webovej stránky s používaním či ukladaním cookies je nutné len pre používanie takých cookies, ktoré predstavujú osobné údaje.

Teda, spracúvanie osobných údajov, ktoré boli získané cez cookies na marketingové či reklamné účely prevádzkovateľa webovej stránky, je možné len vtedy, ak s takýmto spracúvaním vyjadril daný užívateľ svoj súhlas.

Cookies, ktoré nie sú osobnými údajmi

Na súbory cookies, ktoré nepredstavujú osobné údaje, sa GDPR nevzťahuje. Napriek tomu je potrebné dodržiavať povinnosti ustanovené v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách a v zákone o elektronických komunikáciách. Náš zákon o elektronických komunikáciách (§ 55 ods. 5) určuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania. Za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Vychádza sa z toho, že každý užívateľ si v nastavení svojho prehliadača sám určuje, či webovej stránke umožní ukladať cookies do svojho zariadenia (napr. smartfónu, tabletu) alebo nie.

Aké sú cookies na profiláciu alebo marketingové cookies?

Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu podľa § 13 odst. a) ZoOÚ 18/2018 Z.z.. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

To znamená, že ich používame aj na to, aby sme obmedzili počet zobrazení konkrétnej reklamy: pre nás to znamená efektívnejšiu komunikáciu a pre návštevníka stránky zobrazenie reklamy, ktorá najlepšie zodpovedá jeho preferenciám.

Zatiaľ čo sa návštevník pohybuje na našich webových stránkach, cookies pre profiláciu - nazývané aj reklamné alebo zacielené - potvrdzujú, že si prezerá reklamné správy a na základe histórie prezerania umožňujú zobraziť mu reklamný obsah, ktorý by ho mohol zaujímať.

Tento typ cookies môže zasahovať do súkromnej sféry návštevníkov stránky a preto je potrebné vyžiadať si ich predbežný informovaný súhlas. Reklamné cookies môžu mať aj trvalý charakter a môžu byť nie len priamo spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s (cookies prvej strany), ale aj cookies tretej strany:

 • Cookies prvej strany: Sú súbory cookies, ktoré sú spravované priamo Prevádzkovateľom ako vlastníkom webovej stránky. Prevádzkovateľ poskytuje návštevníkom webu priamo inštrukcie ako postupovať pri ich konfigurácii a prípadnej deaktivácii.
 • Cookies tretej strany: Sú súbory cookies v správe tretej strany, inej ako Prevádzkovateľa. Pokiaľ ide o tieto cookies, Prevádzkovateľ odkazuje na pokyny pre konfiguráciu a prípadnú deaktiváciu uvedené priamo príslušnou treťou stranou, prostredníctvom presmerovania užívateľa (pomocou odkazu) na web tretej strany, kde sú k dispozícii tieto pokyny.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj:

 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Meta Platforms, Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:

Rôzne typy cookies môžu mať rôzne dlhú životnosť. Rozdeľujeme ich na dočasné a trvalé. Pričom dočasné cookies, tzv. session cookies sa vymažú a zmiznú zo zariadenia, ak užívateľ opustí stránku a zatvorí webový prehliadač.

Zatiaľ čo trvalé cookies sú súbory, ktoré zostanú v zariadení aj potom, čo užívateľ opustil stránku. Tieto súbory zmiznú iba vtedy, ak ich vymaže sám užívateľ alebo skončí ich doba životnosti. Stránky Prevádzkovateľa používajú obidva typy cookies, dočasné aj trvalé, aby umožnili svojim návštevníkom zobrazovať preferencie, ktoré si raz nastavili, aj pri ich ďalších návštevách stránky.

Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní. V tabuľke uvedenej nižšie návštevník môže pri každom type cookies rozpoznať, či ide o súbor dočasný alebo trvalý.

V uvedenej tabuľke nájdete prehľad najpoužívanejších súborov cookie na našich stránkach. Súbory cookie sa odlišujú svojou funkciou a časovou platnosťou.

Cookie

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

.ASPXANONYMOUS

ASP.NET

Obsahuje jedinečné ID, ktoré pomáha rozpoznať, keď sa anonymný používateľ pokúsi prihlásiť.Tento súbor cookie neobsahuje žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu

3 mesiacov

Technické

(Požadované)

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Cookie Facebooku za účelom sledovania návštevnosti webovej stránky

3 mesiacov

Marketingové

(Analytické)

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 rokov

Analytické

(Štatistické)

_ga_L7ZYLDFS7K

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 rokov

Analytické

(Štatistické)

Informácie, ako si nakonfigurovať svoj prehliadač, nájdete tu pre najpoužívanejšie používané prehliadače:

V prípade, ak máte akékoľvek otázky či pochybnosti týkajúce sa týchto Zásad používania súborov cookies alebo Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke, môžete kontaktovať Prevádzkovateľ na nasledovnej adrese: gdpr@dcholding.sk

DESING CONTROL HOLDING, a.s menovala Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (DPO). Návštevníci webovej stránky ju môžu kontaktovať na nasledovnej adrese: gdpr@dcholding.sk

Tieto Zásady používania súborov cookies boli aktualizované vo Februári 2022. Spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať obsah Zásad používania súborov cookies prostredníctvom okamžitého zverejnenia aktualizovaného znenia na tejto stránke.

Odkazy na najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa súborov cookies:

 • v zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách,
 • v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o súkromí a elektronických komunikáciách, známej ako smernica ePrivacy
 • v európskom nariadení GDPR a slovenskom zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – ak ide o cookies, ktoré predstavujú osobné údaje.
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľ má právo aktualizovať obsah tejto stránky, preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov.

Posledná aktualizácia: 01. 05. 2023